דרגות הרישוי החדשות והסדרי המעבר

23/04/2006 15:05:27

בתחילת 2007, יותאמו דרגות הרישוי לרכב דו גלגלי לאלה הנהוגות בארצות אירופה. שלמה כהן סוקר את ההבדלים ואת הצפוי לנו

שלמה כהן

בתחילת 2007 יכנסו לתוקפן תקנות תעבורה המגדירות מחדש את דרגות הרישוי לכלי רכב דו-גלגלי בישראל. מהות השינוי היא התאמת דרגות הרישוי בישראל לאלו הנהוגות באירופה:

מגבלת הספק     מגבלת נפח     דרגה
  14.6 כ"ס          125 סמ"ק       A2
  33 כ"ס                                  A1 
    -                        -                A

נוסח התקנות הכוללות את השינוי אושר בועדת הכלכלה של הכנסת באוקטובר 2004, ואולם הפעלתן עוכבה עד לסיום הערכות משרד הרישוי לנושא דרגות הרישוי החדשות (ככל הנראה, תחילת 2007), ובהם צעדים להתאמת משק כלי לימוד הנהיגה לדרגות החדשות, כמו גם צעדים במישור שיטת לימוד הנהיגה והמבחן המעשי.

תהליך המעבר כולל החלפה כוללת של כלל הרישיונות שבידי הציבור בדרגות החדשות. כך, לאחר סיום תקופת מעבר, יבוטלו דרגות הרישיון הקימות היום, תוך החלפתם ברישיונות בדרגות החדשות:

דרגת רישיון חדשה     דרגת רישיון קיימת
         A2                         א
         A1                         ב 
          A                          ג

מכיוון שדרגות הרישוי החדשות אינן חופפות את הקיימות, מכילות התקנות הסדרי מעבר לתקופת ביניים שתמשך כשנה, ובמהלכה ימשיכו דרגות הרישיון הקיימות להיות תקפות, במקביל לתחילת השימוש בדרגות החדשות (כלומר, משעה שיופעלו התקנות, שוב לא יינתנו רישיונות לפי הדרגות הישנות).

ברוב המקרים, לא יהיה על הרוכב לבצע פעולה כלשהי בהקשר לשינוי דרגות הרישוי. עם זאת,לא כך הדבר ביחס לבעלי רישיון בדרגה ב': ללא פעולה נוספת, עלולים בעלי כלי רכב דו"ג שמנועו בנפח הנמוך מ-500 סמ"ק אולם הספקו מעל 33 כ"ס למצוא עצמם מנועים מלעשות שימוש בכלי דו"ג שברשותם (המרת רישיון מדרגה ב' לדרגה A1 משמעותה הגבלת הספק כלי הרכב עליו יכול לרכב בעל רישיון ב' לכלי רכב דו"ג בעלי הספק שלא יעלה על 33 כ"ס) – ובפרט אמורים הדברים ביחס לרוכבים על סוגי האופנועים הנפוצים בישראל, כדוגמת GS-500 ו-ER-5 (ואחרים).

לפיכך, נקבעו הסדרי מעבר – לתקופה מוגבלת - המאפשרים לכל בעל רישיון בדרגה ב' לשדרג רישיונו לרישיון בלתי מוגבל (דרגה ג' או A), וזאת באמצעות מבחן שליטה בלבד – ובלבד שיעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס לדרגה המבוקשת (גיל מעל 21, בדיקת ראייה). עלות מבחן השליטה – המתבצע במגרש בלבד – מחצית ממבחן רגיל, וככל הנראה יוכל בעל רישיון ב' שהוא בעלים של אופנוע שהספקו מעל 33 כ"ס להבחן על האופנוע שבבעלותו (או, כמובן, באופנוע של מורה נהיגה).

יש להדגיש כי אין חובת לימוד כלשהי (למרות שבהחלט מומלץ להתכונן למבחן כיאות), וזאת מתוך ההנחה שמי שנבחן בעבר על אופנוע בהספק מעל 33 כ"ס (מרבית הנבחנים בשנים האחרונות) יֶקָל עליו להדגים את הכישורים הנדרשים. מי שיבחר שלא לשדרג, יוגבל רישיונו עם סיום תקופת המעבר לכלי רכב דו"ג בהספק שאינו עולה על 33 כ"ס (לא ניתן לשדרג לאחר סיום תקופת המעבר).

בעיה מסוימת קיימת ביחס לאותם רוכבים שאינם עומדים בדרישות השדרוג בגלל מגבלת גיל, או אלו מבין הרוכבים שיבחרו שלא לשדרג – ועם זאת הם בעליהם של אופנוע שהספקו מעל 33 כ"ס. ביחס לראשונים, קובעות התקנות כי תשמר זכותם של אלו לשדרג למשך זמן של חצי שנה מיום הגיעם לגיל המתאים. ביחס לאחרונים, קובעות התקנות כי יינתן להם היתר קבוע לנהוג בכלי הרכב שבבעלותם, הגם שרישיונם יומר לדרגה A1.

מומלץ לרוכבים בעלי רישיון ב' לשקול שדרוג רישיונם: פשטות השדרוג, כמו גם עלותו הנמוכה, מקנים לצעד אטרקטיביות מיוחדת. 

__________________________________________________________________________________

בעקבות תגובות הגולשים, להלן תשובות לשאלות שהועלו בתגובות:

- מי שבידם רישיון "עד 50 סמ"ק (א'), יומר רישיונם, אוטומטית, ל-A2 (עד 125 סמ"ק) -- ללא חובת שיעורים או מבחן כלשהו.

- קשה לחזות את השפעת שינוי דרגות הרישיון על ערכי הכלים המשומשים. לשינוי קשה הדוק לשאלת מבנה תעריפי ביטוח החובה ביחס לנפח ולהספק כלי הרכב הדו"ג - שאלה שעדיין לא זכתה להתייחסות. כלי ה-500 למיניהם ימשיכו במשך זמן מה לשמש אפשרות לבעלי רישיון בלתי מוגבל (A) משום מחירים בשום המשומשים. ניתן לשער שעם הזמן, יגבר הצע כלי הרכב הדו"ג בנפחים של 600 סמ"ק כבחירה טבעית לבעלי רשיון בדרגה זו- אשר אינם יכולים\רוצים לרכוש אופנוע ספורט עתיר ביצועים או אופנוע גדול נפח (כנהוג ומקובל באירופה).

ביחס לכלי 50 הסמ"ק, אין ספק שהתאמת דרגות הביטוח לדרגות הרישוי תקצר ימיהם של כלים אלו בשוק.

- ביטוח: אכן, קיימת הצעה להשוואת תעריף ביטוח של כלים דו"ג בנפח של עד 125 סמ"ק לאלו של 50 סמ"ק. יחד עם זאת, שאיפתו של המפקח על הביטוח באוצר להעלאת הגביה מציבור הרוכבים, ולהקטנת הפסדי ה"פול", מציבה סימני שאלה ביחס להשפעת מהלך כזה על כלל מבנה תעריפי ביטוח החובה לדו"ג בישראל - ומכן, גם על סיכויי מימושו. 

שלמה כהן


שליחת כתבה לחבר
תגובות גולשים    הוספת תגובה חדשה
1.אחד העםמה עם הביטוח ?23/04/2006 15:38:29
האם יהיה שינוי כלשהו בביטוח ?
2.ג'ילרה ראנר 50תעריפי ביטוח24/04/2006 18:36:34
מה איתם הם הולכים גם להשתנות??
3.עמיר שבתאי24/04/2006 18:48:36
אכן יהיה שינוי בביטוח. לא ברור לי לחלוטין איך וכמה, אך בעיקרון יהיה איחוד של תעריפי 50 הסמ"ק עם ה-125. זה יעלה קצת, וזה ירד קצת, בהתאמה.
4.פופ24/04/2006 20:55:18
מה עם מי שעשה רשיון ל-500 אוטומט?
5.gupon50 סמ"ק25/04/2006 08:25:29
האם אפשר להסיק ולומר שקטגורית 50 סמ"ק עומדת להיכחד? כי כל שינוי שישווה את רמת הביטוח ל-125 הרי תביא להכחדת וחוסר הכדאיות בהחזקת קטנוע 50 סמ"ק
6.עזרא עכוהרישיון של ה 50 סמ"ק25/04/2006 11:39:22
נשאלת השאלה האם למי שיש רישיון ל50 סמ"ק בתחילת השינוי האמור יומר רישיונו ל 125 סמ"ק או שיהיה צןרך לעשות מבחן כלשהו
7.CrashZoneתיקונים/הוספות26/04/2006 17:28:32
על פי מאמרים+ידע אישי יש מספר דברים שעלי להוסיף:מכניסת התקנות יש תקופת מעבר(שנה)לאלה שעומדים בהגבלות(גיל,ראיה,ותק) לשדרג לA2.אלה אשר לא עומדים במגבלת הגיל אבל יעמדו בתקופת המעבר(שנה),יקבלו חצי שנה מיום הולדתם לשדרג לA2.
8.CrashZoneתיקונים/הוספות26/04/2006 17:29:16
המשך...גרר 255 תווים זה כלום! אותם אנשים אשר לא בגיל המתאים ו/או בעלי ראייה מספקת ו/או בעלי וותק גם עד שנה לאחר כניסת התקנות יקבלו היתר לרכב על אופנועם,אם הוא על שמם.
9.CrashZoneתיקונים/הוספות26/04/2006 17:29:34
המשך..!!גררר לא ברור לכמה זמן היתר זה תקף. שאלה חשובה עולה מהרפורמה בתקנות הרישוי היא-מה עם הביטוח,כיצד הוא ישתנה?
10.CrashZoneכל הכבוד27/04/2006 22:57:10
כל הכבוד על העדכון המהיר והתוספות! ח"ח!
11.אורןמה עם רשיון 500 אוטומט?28/04/2006 22:32:41
ויש לו טימקס 40 כ"ס יקבל לא מוגבל?
12.אחד העםתודה29/04/2006 12:09:23
תודה רבה על העידכון
13.CrashZoneאורן29/04/2006 14:58:09
העובדה שיש למישהו אופנוע עם יותר מ 33כ"ס או אין לו לא משפיעה על קבלת מבחן שליטה. לא יודע אם ל500 אוטו' תנתן אפשרות לשדרג..
14.סקרןאיפה וכמה יעלה לשדרג רשיון01/05/2006 09:47:22
לי יש רשיון עד 500 , כשיצאתי משירותי במ"צ שם רכבתי על מעל 500 אמרו לי גם כן שניתן לשדרג את רישיוני ללא כל שיעורים נוספים ולעניין איפה ניתן לשדרג רישיון ללא כל השיעורים הנלווים שכן ניסיון ונהיגה יש לי מעל 3 שנים וכמה העלות ??
15.CrashZoneמזה במ"צ??01/05/2006 23:20:16
סקרן-אתה תוכל לשדרג ככה מה1.1.2007, לא יודע מה אמרו לך ואיפה...אולי הם צודקים... בעקרון לאזרח הרגיל אחרי ניסיון של שנה מינימום וגיל מינמלי של 21 אתה משדרג- טסט מלא + 8 שיעורים = בערך 1000 שקל.
16.דרורלגבי 500 סמ"ק03/05/2006 20:08:52
הוצאתי רישיון לאופנוע 500 סמ"ק ואני בן 19 האם אני יצטרך לעבור מבחן כלשהו בכדי לנהוג באופנוע 500 ?
17.CrashZoneביטוח06/06/2006 18:38:58
שאלות הביטוח נענו: http://www.motobike.co.il/motobike/news/news.asp?id=3742 דרור - מתי תהיה בן 20? אם תהיה בן 21 עד ה1.1.2008(כן 2008) יהיה לך חצי שנה לעשות בלתי מוגבל. אם לא תוגבל ל 33 כ"ס ולא תוכל לרכב על 500.
18.רוכב14/08/2006 15:17:27
יש לי GPZ500 ואני בן 18 וחצי, מה יהיה כשיכנס החוק החדש?!? אני יוגבל ל33 כ"ס או שאני אוכל להמשיך לרכב על הכלי שבבעלותי עם היתר מיוחד עד גיל 21 ואז אוכל לשדרג את רשיוני??? מה נסגר?
19.עמיתמי שיש לו רשיון 500 פחות משנה?16/08/2006 21:40:18
אם אני בן 24, הוצאתי רשיון לפני 4 חודשים עד 500, בבעלותי GS, זה אומר שמינואר אני אוכל להמיר ברשיון בלתי מוגבל בלי להיות שנה עם רשיון על 500...
20.הרוכב2מצטרף לשאלתו של רוכב..28/08/2006 00:40:22
אני בן 18 ושלושה חודשים, וברשותי רישיון עד 500, האם אקבל היתר לרכיבה על מעל ל33 כ"ס עד לגיל 21 ואפשרות לשדרג לאחר מכן?
21.מידד06/09/2006 19:32:05
אפשר לקבל היתר קבוע ל500 כאשר אני רוכש אותו לאחר 1/1. או אני צריך להיכנס ל1/1 עם אופנוע 500 ברשותי? כרגע יש לי רישיון ל500 ואני מעל 24 .
22.ניר דגניביטוח- הפול לא צריך להיות רווחי19/09/2006 00:57:32
החשיבות לכלי רכב דו"גים היא עצומה, המדינה צריכה לעודד רכב דו"ג (במיוחד עם מצב התחבורה בציבורית בארץ) ולכן הפול לא חייב להיות רווחי
23.צעיר שאלה חשובה לגבי וותק ?????30/09/2006 01:30:08
ראיתי שבקריטריונים להמרה מדרגה ב' עד 500 לדרגה A רשום רק גיל ובדיקת ראייה ! מה עם וותק בינואר יהיה לי רשיון ל 500 3 חודשים האם אז אני אוכל לשדרג לדרגה A או שאני אאלץ להמתין בכל זאת שנה ???????
24.ישראל מה גודל הטמטום11/10/2006 20:21:02
שמישהו יסביר לי בבקשה למה אני צריך לעשות טסט נוסף על אופנוע מעל 33 כ"ס שהרי כבר עשיתי זאת בטסט על 500 סמ"ק???? איפה ההגיון? או שזו סתם דרך לעשות עלינו כסף?
25.אליסתם משהו בקר לזהה12/10/2006 23:47:52
אני בן 17 אני עברתי טסט שילשום לחמישים סמק ככה שיש לי ממתיי שיכנסס החוק ל125 סמק אני מחזיק פולריס 400 ספורט מגיל 13 ועכשיו עפתי ממנו(תאונה) אז אמרתי לאבא שליי שיחליף לי אותו ל סי בי אר 125 חדש אבא הסכיםםםםםםםםםםםםם חחחחח
26.נעשק תמידימדינת ישראל18/10/2006 03:29:54
יש 2 דברים בטוחים בחיים : 1. המוות !!! 2 . שתמיד יהיו פקידי מדינה שימצאו דרכים יצירתיות לעשות כסף על גבי מעט האזרחים שבחרו להישאר בארץ ולא לברוח לחו"ל . אחי אין הגיון זה רק הכסף מדבר !!!!
27.נ'שאלה חשובה30/11/2006 12:43:14
האם מי שיש לו רשיון 50 סמ"ק יוכל לרכב גם על אופנוע 125 סמ"ק גיר רגיל? והדגש הוא על גיר ידני (הילוכים, לא אוטומט)???????
28.עידוברשותי רשיון 500 סמ''ק07/12/2006 14:56:17
אם יש לי רשיון 500 סמ''ק ואני קונה כלי שהכ''ס שלו מעל 33 ואני רושם אותו על שמי לפניי ה 1.1.2007 אז יהיה לי מותר ליסוע עליו בדרך חוקית גם אחרי שיכנס החוק?
29.ג'ילרה ראנר 50לצוות בייקס09/12/2006 13:21:54
מאז שכתבו את הכתבה הזאת נעשו המון שינויים בחוק המדובר. תתעדכנו ותעדכנו
30.ynonharpaz50 סמ"ק12/12/2006 09:44:15
עם מי אני יכול לברר את זה וליהיות בטוח שחוק ה 50 סמ"ק יוצא???
31.YZF-600תשובה לנ'20/12/2006 21:14:47
כן. חד וחלק!
32.YZF-600תשובה לYNONHARPAZ20/12/2006 21:18:25
החוק יוצא בתחילת אפריל בטוח!
33.YZF-600תשובה לעידו!20/12/2006 21:24:34
קודם כל מעשה חכם, שנית אתה תיצטרך לעבור מבחן שליטה רק בתוך המגרש בלי לצאת לכביש, ולשלם כמה גרושים, ואז תהיה ראשי לרכב על הכלי שלך בדרך חוקית גם אחרי שישתנו התקנות ועל כל כלי שתחפוץ!
34.אליקושאלה חשובה 28/12/2006 02:49:22
במידה וברשותי כלי מעל 33 כ"ס והוא לא רשום על שמי ואין לי עדיין גיל 21 מרגע שהחוק יוצא אני לא יכול לרכב עליו יותר?
35.טייפוןשאלה21/01/2007 10:02:57
בדרגת A2 אני יוכל לנסוע על אופנוע שהוא 150 סמ"ק ופחות מ14 כ"ס ?
36.טייפוןעלתה לי עוד שאלה..21/01/2007 10:21:01
בחוק הישן רישיון ל50 סמ"ק אם אין לך 18 אתה לא יכול להרכיב,מה בחוק החדש?
37.ספידפיטשאלה22/01/2007 22:22:41
יש לי רשיון ל50 סמק אני בן 16 אז הרשיון שלי יומר אוטומטית ל125 גיר רגיל? תענו
38.מאד פסת מה עם ההולכי רגל 07/03/2007 17:57:23
האם גם הם יזכו לשדרוג או מבחן שליטה
39.שול חאןמה עם העצים והצמחים 07/03/2007 17:58:18
האם גם הם ישלמו ביטוח ????????
40.מאח שב מה עם הנגיד פרנקל ????07/03/2007 17:59:44
האם גם הוא ישלם ביטוח בריאות ממלכתי !!!!
41.בני ים מבחן שליטה על צרכים עכשיו !!!07/03/2007 18:00:42
לכל אזרחי העולם
42.יעלמגבלת גובה08/03/2007 04:19:33
בוקר טוב, יש מגבלת גובה מסויימת על 500 סמ"ק?
43.פישרשיון עד 50014/04/2007 22:44:34
לפני חודשיים הוצאתי רשיון עד 33 כ"ס אבל ברשיון שקיבלתי רשום לי עד 500 סמ"ק אני מתכנן לקנות אופנוע CB , GPZ או GS האם אני אוכל לרכב עליו?
44.מיכאל500 סמק25/04/2007 13:29:39
תגידו לי מאיזה גיל אפשר לעשות רשיון על 500 סמ"ק וכמה שעורים צריך וכמה זה עולה..אני בן 18 ורוצה להתחיל!


by xol | רשת מתנות מקוריות | דומיין עברי | משחקים וקונסולות | לוח קטנועים ואופנועים